Změny: 

Upozornění !! Změna ordinační doby!! Opatření !! Od 1. září 2020.

Pandemie Covid -19  v ČR  je smutnou realitou.  Proto jsme  přijali níže uvedená opatření, která budeme dle situace  modifikovat. Máme snahu, aby se nám při nezbytných návštěvách pacientů pacienti nekřížli v čekárně a budeme je zdarma objednávat na termíny, které budou vykryty z naší strany ochrannými pomůckami. Rovněž pacienti se musí chránit, a to při nejmenším správně nasazenou rouškou, ideálně respiratorem třídy FFP2 a vyšší.. 


- Stručně platíNa vše se objednávám.  Až na bod 1) používám  WWW, mail a pak až telefon.

1) MÁM POTÍŽE  ........ TELEFONUJI LÉKAŘI. Nepoužívejte mail !!!

2) Jsem dispenzaizovaný CHRONIK a mám mít lékařem určenou konrolu u něj........ OBJEDNÁM SE  cestou WWW a pokud toho nejsem schopen, pak mailem na sestru nebo telefonem u sestry.

3)  CHCI RECEPT na svou chronickou medikaci ..... požadavek napíši MAILEM SESTŘE  a pokud toho nejsem schopen, pak vhodím požadavek do poštovní schránky u vchodu do budovy ambulance nebo telefonuji sestře. Recept dojde zavedenou elektronickou cestou do 4 dní nebo dopisem do 5 dní.

4)  CHCI POTVRZENÍ, VÝPISY Z DOKUMENTACE, RAZÍTKA, BYROKRACII   ......... MAILUJI SESTŘE a pokud toho nejsem schopen, pak telefonuji sestře.

5)   CHCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU   ........  OBJEDNÁM SE  cestou WWW a pokud toho nejsem schopen, pak telefonem u sestry

Do ambulance budou vpuštěni jen objednaní pacienti přesně v určitý čas. Ostatní narazí na zamčené dveře ambulance nebo budou "odejiti". Vstup do ambulance pouze s rouškou, ideálně s respirátorem tř. FFP2 a vyšší .A nyní podrobněji:

-Pokud máte jakékoliv zdravotní potíže, NEJDŘÍVE TELEFONUJTE lékaři, do ambulance nechoďte !!!. Lékař Vám určí datum event. návštěvy v ambulanci. Pokud jsou potíže hodně akutní, volejte RZP.  Bez telefonické domluvy budou pacienti vykázáni a neošetřeni. Telefonujte, nepoužívejte mail !!!!

Telefonické konzultace s lékařem nebo sestrou jsou možné v době:

Pondělí   8 - 11 hod.

Úterý        14 -16 hod.

Středa     8 - 11 hod. sestře možno volat, lékaři nevolat (v krajním případě v 9 -11 hod., pokud se  nedovoláte, volejte sestře)

Čtvrtek      8 – 11 hod.

Pátek         8 – 11 hod.


- I ranní odběry krve a moče provádíme pouze na objednání. Pokud jste chronik a máte přijít na plánovaný odběr, můžete se objednat na našich WWW  a pokud toho nejste schopen, pak telefonicky u sestry.

- DO AMBULANCE VSTUP A POBYT V NÍ JEN SE SPRÁVNĚ NASAZENOU ROUŠKOU a jen pro ty, se kterými jsme telefonicky domluveni. Roušku po odchodu z naší ambulance vyhodte nebo dezinfikujte.

- Pro recepty do ambulance osobně nechoďte!  Budou Vám zaslány elektronicky nebo poštou (poštou  za Vaši úhradu).

- Pokud se u Vás objeví příznaky INFEKČNÍHO onemocnění („nachlazení, angina “….), opět nejdříve volejte svému praktickému lékaři, DO NAŠÍ AMBULANCE NECHODTE.


Problém:  Naše telefonní  linka je přetížená, zkoušejte znovu a znovu.

Tato opatření budeme měnit v závislosti na vývoji pandemické situace.Pozn:     Tato opatření platí i pro pacienty kolegů dr. Deákové a dr. Patočky, v případě že kolegy pro jejich nepřítomnost zastupuji.
...............................

Kontakt na dr. Patočku:  https://www.petrpatocka.cz/,  telefon 731190179

Kontakt na dr. Deákovou  https://www.mudrhanadeakova.cz/    Telefon 775 593 112