O lékaři

Diplomy a osvědčení

Diplom - Interní lékařství I.

Diplom

Interní lékařství I. stupně

Diplom - Interní lékařství II.

Diplom

Interní lékařství II. stupně

Osvědčení k výkonu praxe - interní lékařství

Osvědčení k výkonu lékařské praxe

obor interní lékařství

Diplom - Kardiologie

Diplom

Kardiologie

Osvědčení k výkonu praxe - kardiologie

Osvědčení k výkonu lékařské praxe

obor kardiologie

  

zpět