Poskytované služby

  1. Interní a kardiologická vyšetření
  2. Služby praktického lékaře
  3. Spirometrie
   • na počkání
  4. HOLTER - EKG (24 hod.)
  5. EKG
   • na počkání
  6. Ultrazvuková (+ doplerovská) a bioptická vyšetření (i pod UZ)
    • srdce
    • orgánů břicha
    • karotid, renálních tepen
    • žil dolních končetin
    • štítných žlaz, malých částí
    • sternální punkce .... .
   • na objednání, obyčejně do 10-44 dní
   • chci se objednat přes web
  7. Holter TK (24-hodinové měření krevního tlaku)
  8. Ranní odběry krve a moče, evet. výtěry
  9. Očkování cestou naší ambulance
Pozn.:

na počkání znamená, že pacient s žádankou se dostaví do naší ambulance kdykoliv v naše ordinační hodiny, počká, až sestra vyjde, kontaktuje ji a bude promptně vyšetřen.

na objednání znamená, že pacient s žádankou se nejlépe přes web - naše stránky nebo  nebo přes náš mail sestra.portesi@seznam.cz  nebo telefonicky (461535316) objedná a dostane termín, na který se dostaví. Pokud vyšetření z nějakého důvodu je akutní, prosím o telefonické objednání či konsultaci odesílající sestrou nebo lékařem. Pokud se z nějakého důvodu pacient na objednaný termín nemůže dostavit, prosíme o oznámení této skutečnosti, abychom mohli termín poskytnout jinému pacientovi.

bez objednání znamená, že pacient se dostaví do ambulance v ordinačních hodinách, posadí se v čekárně a čeká, až na něj přijde řada. Výjimkou jsou akutní, urgentní stavy a pacienti, kteří mají přednostní ošetření zaplacené (200 Kč) jako nadstandartní službu, tj. jsou vlastně objednaní (objednávání viz výše).

K bodu 1.: Na interní nebo kardiologické vyšetření je potřeba mít žádanku od doporučujícího - odesílajícího lékaře, pokud si pacienta neobjednáme přímo sami. Pacient může požádat o  interní nebo kardiologické vyšetření i bez této žádanky, nicméně je na rozhodnutí lékaře ambulance, zdali z kapacitních důvodů bude pacientovi vyhověno nebo bude odkázán nejdříve na svého ošetřujícího (nejčastěji praktického) lékaře

K bodům 3., 4., 5., 6 a 7.: Pokud nebude mít pacient žádanku od doporučujícího lékaře, tj. bude se jednat o vyšetření na jeho vlastní žádost, vyšetření provedeme pouze za přímou úhradu (nikoliv tedy „na pojišťovnu”)