Změny: 

Nejsou.

Upozornění !!

Objednávání stále zůstává, neobjednané pacienty neošetříme. Pokud  máte příznaky respiračního infekčního onemocnění, vyžadujeme, abyste měl v ambulanci či čekárně  nasazený respirátor FFP2. Jinak respirátor u pacientů v ambulanci nevyžadujeme a je na zvážení každého pacienta, zda.-li jej bude mít či nikoliv. 

- Stručně platíNa vše se objednávám.  Až na bod 1) používám  WWW, mail a pak až telefon.

1) MÁM AKUTNÍ  POTÍŽE  ........ TELEFONUJI LÉKAŘI. Nepoužívejte mail !!!  Pokud jsou potže neakutní, pak viz 2)

2) Jsem dispenzaizovaný CHRONIK a mám mít lékařem určenou konrolu u něj........ OBJEDNÁM SE  cestou WWW a pokud toho nejsem schopen, pak mailem na sestru nebo telefonem u sestry.

3)  CHCI RECEPT na svou chronickou medikaci ..... požadavek napíši MAILEM SESTŘE  a pokud toho nejsem schopen, pak vhodím požadavek do poštovní schránky u vchodu do budovy ambulance nebo telefonuji sestře. Recept dojde zavedenou elektronickou cestou do 4 dní nebo dopisem do 5 dní.

4)  CHCI POTVRZENÍ, VÝPISY Z DOKUMENTACE, RAZÍTKA, BYROKRACII   ......... MAILUJI SESTŘE a pokud toho nejsem schopen, pak telefonuji sestře.

5)   CHCI PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU   ........  OBJEDNÁM SE  cestou WWW a pokud toho nejsem schopen, pak telefonem u sestry

Neobjednané pacienty neošetříme.


Telefonické konzultace s lékařem nebo sestrou jsou možné v době:

Pondělí   lékař 9 - 11 hod., sestry 8,15 - 11.30 hod.

Úterý        lékař 13,30 - 16 hod., sestra 8.15 - 11,30, a 13.45 - 15,30 hod.

Středa     sestra  8 - 11 hod.

Čtvrtek     lékař  9 – 11 hod., sestra  8.15 - 11.30 hod a 13.45 -14.30 hod.

Pátek         lékař a sestry  9 – 11 hod.

.


- I ranní odběry krve a moče provádíme pouze na objednání. Pokud jste chronik a máte přijít na plánovaný odběr, můžete se objednat na našich WWW  a pokud toho nejste schopen, pak telefonicky u sestry.

- Pro recepty do ambulance osobně nechoďte!  Budou Vám zaslány elektronicky nebo poštou (poštou  za Vaši úhradu).

- Pokud se u Vás objeví příznaky INFEKČNÍHO onemocnění („nachlazení, angina “….), opět nejdříve volejte svému praktickému lékaři, DO NAŠÍ AMBULANCE NECHODTE.


Problém:  Naše telefonní  linka je přetížená, zkoušejte znovu a znovu.
Pozn:     Tato opatření platí i pro pacienty kolegy  dr. Patočky (event. jiných lékařů), v případě že jej (je)  pro jeho (jejich) nepřítomnost zastupuji.
...............................

Kontakt na dr. Patočku:  https://www.petrpatocka.cz/,  telefon 731190179