O lékařce

MUDr. Věra Portešová

Lékařskou fakultu J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně jsem studovala v r. 1982-1988, obor všeobecné lékařství. Promovala jsem r. 1988.

Po studiu jsem pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Litomyšli (Okresní ústav národního zdraví) na neurologickém oddělení jako sekundární lékař. Vykonávala jsem práci na lůžkovém oddělení, v neurologické ambulanci v Litomyšli a Poličce, v ultrazvukové a EEG laboratoři, zúčastňovala jsem se pohotovostních neurologických služeb a služeb na interním oddělení nemocnice. V červenci 2000 jsem byla jmenována do funkce zástupce primáře neurologického oddělení nemocnice.

Od r. 2001 vlastním privátní neurologickou ambulanci ve Svitavách, spolupracuji se Svitavskou nemocnicí v rámci konziliárních neurologických služeb.

Absolvovaná školení, kurzy, atestace:

1996 - Odborná stáž na neurologické klinice FN Brno-Bohunice a na neurologické klinice FTN-IPVZ Praha.

1996 - Atestace I. stupně z neurologie

1997 - Základní školení v klinické elektroencefalografii, IPVZ Praha

1997 - Kurz a stáž duplexní UZ diagnostiky magistrálních mozkových tepen na neurologické klinice FN Brno-Bohunice

1998 - Kurz akutní neurologie a neurologické intezivní péče, IPVZ Praha

1999 - Kurz Úrazy CNS, IPVZ Praha

1999 - Atestace II. Stupně z neurologie

 

 

Diplomy a osvědčení