O sestrách

Olga Valachová, nar. 1973

1987 - 1991 Studium SZŠ ve Svitavách, maturitní zkouška v r. 1991.

1991 - 1995 pracovala na interním oddělení Nemocnice ve Svitavách jako zdravotní sestra u lůžka pacienta a na jednotce intenzivní péče.

Od r. 1995 pracovala jako sestra v alergologické a plicní ambulanci dr. Čápové.

1997 - 2002 pracovala jako zdravotní sestra u lůžka pacienta a na jednotce intenzivní péče na interním oddělení Nemocnice ve Svitavách.

Od r. 2003 pracuje v ambulanci MUDr. Ivo Porteše.

Danuše Neumeisterová, nar. 1974

1989 - 1993 Studium SZŠ ve Svitavách, maturitní zkouška v r. 1993

1993 - 1998 Pracovala na interním oddělení Nemocnice ve Svitavách jako zdravotní sestra u lůžka pacienta

1998 - 1999 Pobyt Velká Británie

2000 - 2001 Generali Pojišťovna a.s. jako referent zákaznické kanceláře

Od r. 2002 pracuje v ambulanci MUDr. Ivo Porteše