Poskytované služby

 

 1. Neurologická vyšetření
  • v ordinačních hodinách ambulance, na objednání
  • v akutních případech ihned (o akutnosti rozhoduje lékař, ne pacient)
  • chci se objednat přes web     ..  platí jen pro pacienty vybavené žádankou nebo pro ty, se kterými je lékařka domluvena
 2. EEG (elektroencefalografie)
 3. Lumbální punkce
  • na objednání
 4. Konziliární neurologická vyšetřeníve Svitavské nemocnici
  • úterý a čtvrtek, pátek  podle potřeby
 5. Infusní terapie. Kapacita je omezena a je tedy  určena pro naší ambulancí indikované stavy. Ostatní pacienty odkazujeme na Nemocnici ve Svitavách nebo v Litomyšli.

 

Na všechny poskytované služby je potřeba se objednat., a to takto:

Pacient se  telefonicky u sestry  461535316.  Ti pacienti, kteří mají žádanku od svého lékaře a nebo je s nimi naše paní lékařka domluvena, mohou se objednat  e-mailem sestra.portesi@seznam.cz  nebo přes  web - naše stránky. Pokud vyšetření z nějakého důvodu je akutní a objednací doba je tak příliš daleká, pak prosíme o telefonické objednání či konsultaci přímo odesílajícím lékařem. Objednávání viz kontakt nebo ordinační hodiny. 
EEG vyšetření je možné objednat kromě výše uvedeného ještě na tel. č. 775 298 448

Neobjednaní pacienti nemohou být ošetřeni.

Pokud se z nějakého důvodu pacient na objednaný termín nemůže dostavit, prosíme o oznámení této skutečnosti, abychom mohli termín poskytnout jinému pacientovi.

Pozn.:

K bodu 1.: Na neurologické vyšetření je potřeba mít žádanku od doporučujícího - odesílajícího lékaře, pokud si pacienta neobjednáme přímo sami. Pacient může požádat o objednání neurologického vyšetření i bez této žádanky, nicméně je na rozhodnutí lékaře ambulance, zdali z kapacitních důvodů bude pacientovi vyhověno nebo bude odkázán nejdříve na svého ošetřujícího (nejčastěji praktického) lékaře.

K bodu 2.: Pokud nebude mít pacient žádanku od doporučujícího lékaře, tj. bude se jednat o vyšetření na jeho vlastní žádost, vyšetření provedeme pouze za přímou úhradu (nikoliv tedy „na pojišťovnu”)

K bodu 3: Lumbální punkce provádíme ambulantně, atraumatickou punkční jehlou, výkon je hrazen zdravotními pojišťovnami. Výkon není možné provádět na vlastní žádost pacienta.

K bodu 5: Infusní léčebnou  terapii podáváme přednostně našim pacientům, tj. těm, kterým tuto terapii indikovali dr. Portešová nebo dr. Porteš.  Infusní terapii indikovanou ostatními lékaři jsme schopni poskytnout terprve tehdy, pokud nám to dovolí kapacitní možnosti a regulační omezení zdravotních pojišťoven. Výkon není možné provádět na vlastní žádost pacienta.